• 26 FEB 16

  Operationer

  Vi udfører langt de fleste operationer på klinikken. Det kan eksempelvis være visdomstænder eller rodspidsamputationer. Ved rodspidsamputationer fjerner man rodspidsen

  på en rodbehandlet tand. Vi laver ligeledes operationer i forbindelse med paradentosebehandlinger. Dette sker i tæt samarbejde med vores tandplejer, som står for tandrensning og instruktion, hvilket forhåbentlig resulterer i, at vi helt undgår en operation.

  Operation i mundhulen

  På operationsdagen anbefaler vi, at du spiser og drikker samt indtager din vanlige medicin efter anvisninger. Evt. antibiotika indtages efter aftale med tandlægen. Hvis du er i Maravan-behandling, skal der foreligge en frisk INR-værdi på operationsdatoen; dette får du lavet ved lægen. Du anbefales at informere tandlægen grundigt angående dit medicinforbrug og helbredstilstand og evt. allergiske tilstande.

  Efter operationen bliver du mundtligt vejledt samt får udleveret gaze til brug ved evt. blødning. Du anvender gazen ved at tygge på dette/presse det mod blødende områder i 15-30 min.

  Blødning kan forekomme, særligt i det første døgn. Af hensyn til blødningsrisiko anbefales kold, flydende kost det første døgn og eleveret hovedleje. Herefter overgås til almindelig kost efter evne. Såfremt du er utryg ved ukontrollérbar blødning, er du velkommen til at kontakte klinikken.

  Du er blevet syet i munden, hvorfor vi anbefaler forsigtighed med tandbørsten i det opererede område.

  Mundpleje foregår ved anvendelse af klorhexidin 0,12 % 2-3 dagligt. Husk, at der skal gå en time mellem hver anvendelse af klerhexidinen og fluortandpasta, da disse ophæver hinandens effekt.

  Rygning forhindrer heling og frarådes derfor.

  Smerter er almindelige og vil typisk toppe på andendagen. Du får en recept på noget smertestillende. Såfremt dette ikke er nødvendigt, kan du tage håndkøbsmedicin, som er tilstrækkeligt smertedækkende, f.eks. Panodil/Paracetmol/pinex 1 g maks. fire gange dagligt, evt. suppleret med ipren 2×200 mg maks. tre gange dagligt (ikke ved mavesår).

  Hævelse er almindeligt og kan medføre misfarvning på huden (gul/blå) samt til tider vanskeligheder med at gabe højt. Dette kan vare ved i op til en uge efter operationen.

  Under søvn bør du ligge med hovedet højt de første par dage. Du kan med fordel anvende kolde omslag på huden i det opererede område 20 min ad gangen og med en times pause.

  Kontrol ved klinikassistenten om ca. en uge, hvor trådene fjernes. Ved vedvarende infektionstegn ordineres antibiotika.

   

Features

 • Når du skal have lavet en fyldning, anvender vi som udgangspunkt kun de materialer, som vi, i samråd med dig, finder bedst egnede i den aktuelle sag.

Lav en aftale

Ring og få en uforpligtende snak og lad os hjælpe dig med dine tandproblemer

 • Telefon: 97 37 16 65