Priser: Ofte benyttede behandlinger

Kroner og broer

 • Krone
  fra 5300 ,- kr.
 • 3-leddet bro
  Fra 12.500 ,- kr.

Rodbehandlinger

 • 1 kanal
  1000 ,- kr.
 • Efterfølgende kanaler
  500 ,- kr.

Bideskinner

 • Blød
  1.200 ,- kr.
 • Hård
  2.000 ,- kr.

Bedøvelse

 • En lokalbedøvelse (pr. område/land)
  fra 210 ,- kr.
 • Lattergas
  Fra 250 ,- kr.

Rodbehandlinger

 • Stor kindtand med 3 kanal min.
  3072 ,- kr.
 • Enkelt rodet tand, fx fortand min.
  2072 ,- kr.

Plast lille kindtand

 • Lille kindtand 2 flader
  575 ,- kr.
 • Lille kindtand 3 flader
  725 ,- kr.

Tandblegning

 • Over- og underkæbe i alt
  2.000 ,- kr.

Snorkeskinne

 • Snorkeskinne
  3.000 ,- kr.

Plast stor kindtand

 • Stor kindtand 2 flader:
  725 ,- kr.
 • Stor kindtand 3 flader
  925 ,- kr.
 • Plastkrone fra
  1225 ,- kr.

Priser: Andre behandlinger